Drukuj
Odsłony: 3578

Gmina  Gródek n/Dunajcem leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego - należy do powiatu nowosądeckiego. Gmina rozciąga się od południowych brzegów Jeziora Czchowskiego, aż po południowo-wschodnie brzegi Jeziora Rożnowskiego. Wschodnia część gminy rozlokowana jest na terenie Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego. Takie warunki geograficzne określiły jej charakter jako turystyczno-rolniczy. Obszar gminy zajmujący 88 km2 zamieszkuje 8876 osób mających do dyspozycji 3 urzędy pocztowe, 2 ośrodki zdrowia, 2 apteki, około 50 sklepów.


Siedzibą gminy jest Gródek n/Dunajcem, który powstał z połączenia dwóch wsi Kobyle i Gródek. Rodowód miejscowości sięga XIV wieku, a nazwa Gródek odnosi się do jednego z zamków broniących doliny Dunajca. Ruiny zamku widoczne są jeszcze na wzgórzu zwanym przez mieszkańców "Małpią Wyspą". Wzgórze, które po zalaniu doliny Dunajca w 1942 roku i powstaniu w ten sposób Jeziora Rożnowskiego stało się wyspą, jest dziś obszarem szczególnej ochrony krajobrazu i rezerwatem ptaków. W rejonie jeziora co roku gnieździ się 165 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak pojawiający się w rozlewiskach na pograniczu Gródka i Bartkowej bocian czarny.


Gmina Gródek nad Dunajcem w okresie letnim staje się bardzo atrakcyjną gminą dla wypoczynku, w której turyści znajdują bazę o zróżnicowanym standardzie, w tym: hotele, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, kwatery prywatne. Gmina jest wielkim szlakiem turystycznym począwszy od Zbyszyc - uroczej miejscowości położonej na prawym brzegu Jeziora Rożnowkiego, istniejącej od 1242 r. Charakterystyczny jest przepiękny kościół gotycki o cechach budowli obronne z 1440 r., wraz z dobudowaną drewnianą wieżą z XVII w. (obecnie w odbudowie po pożarze 15 marca 2003 r). Nie można też pominąć znanej miejscowości letniskowej Bartkowa, należącej do tzw. Klucza Rożnowskiego. Tu krzyżują się szlaki turystyczne i drogi na "cztery strony świata" Położona nad Zatoką Bartkowską wieś jest cenionym kurortem turystyczno-wypoczynkowym Związku Gmina Jeziora Rożnowskiego.


Rożnów to także pięknie położona miejscowość letniskowa na tzw. szlaku Północ-Południe. Jej znaczenie historyczne datuje się od XIII w. Tu zamieszkiwały wielkie rody: Rożenów, Zawiszy Czarnego oraz hetmana Tarnowskiego. On to w XVI wieku zbudował rezydencję, wartownię nowożytnej fortyfikacji. Na uwagę zasługuje również dwór z XIX w. Nad miejscowością dominują ruiny zamku Rożnów z XIV w i bezwierzowy typ kościoła drewnianego z XVII w. o bardzo bogatym wnętrzu. Kończąc trasę przepięknym szlakiem turystycznym gminy Gródek nad Dunajcem warto zatrzymać się w Tropiu, w miejscu pełnym uroku i ciszy, położonym wśród lasów mieszanych nad brzegiem Dunajca, łączącego Jezioro Rożnowskie z Jeziorem Czchowskim. Wiele tu pamiątek i legend związanych z kultem eremity św. Andrzeja Świerada, szerzącego chrześcijaństwo na tych ziemiach. Kościół z XI w. to wspaniała lekcja poglądowa dla zainteresowanych historią sztuki. Jest w nim zachowana taka ilość dzieł, że badacz turysta otoczony przyrodą i ciszą znajdzie tu prawdziwą ucztę duchową. Prom przez Dunajec przewozi zainteresowanych do ruin zamku Tropsztyn - warowni często spotykanych na tym szlaku kupieckim.


W miejscowości Podole znajduje się drewniany, zabytkowy kościół, wybudowany na początku XVI w. w stylu gotyckim z elementami barokowymi, jednonawowy, o konstrukcji zrębowej. Wewnątrz zachowane renesansowe polichromie z 1542 r. odnawiane wielokrotnie oraz ołtarz główny z drugiej połowy XVII wieku.


W Przydonicy znajduje się zabytkowy drewniany kościół (1572 r.) w stylu gotyckim z wieżą barokową o konstrukcji zrębowej. W prezbiterium zachowana polichromia późnorenesansowa sprzed 1596 r - wielokrotnie odnawiana. Ołtarz główny rokokowy z drugiej połowy XVII w., a w nim obraz "Matki Boskiej Pocieszenia z Dzieciątkiem", obraz św. Floriana oraz cenne tryptyki w ołtarzach bocznych.   

Żródło - Gminy Małopolski - PREZENTACJA Magazyn specjalny "Dziennika Polskiego"
Tagged Under